Iedereen weet het: zwemmen is verkoelend, leuk en ook erg gezond. Met zwemmen gebruik je naast alle spieren ook je gewrichten. En dat zonder te veel belasting. Daarom is zwemmen populair, niet alleen in zwembaden maar juist ook in de recreatieplassen. Door de ‘natuurlijke’ omgeving wordt zwemmen in recreatieplassen steeds populairder. De veiligheid en kwaliteit van deze plassen wordt door de provincie Utrecht in de gaten gehouden. Uiteraard in nauwe samenwerking met de waterbeheerders en de strandbeheerders.

Zwemwaterkwaliteit

Tijdens langdurige warme perioden kan de kwaliteit van het zwemwater veranderen. In het zwemseizoen nemen de waterschappen of Rijkswaterstaat daarom bij officiële zwemplaatsen iedere twee weken watermonsters. Als blijkt dat het ongezond of gevaarlijk is om in het water te zwemmen, stelt de provincie een waarschuwing of een negatief zwemadvies (zwemverbod) in. Via informatieborden ter plaatse, »www.zwemwater.nl en de zwemwatertelefoon 030 702 33 33 wordt dit bekend gemaakt. Zodra de waterkwaliteit weer voldoende is, wordt het zwemverbod of de waarschuwing ingetrokken.

Zorgeloos zwemmen met de zwemwater-app

Met de zwemwater-app kun je precies zien waar je in jouw buurt met een gerust hart een duik kunt nemen. Daarnaast vind je er ook andere handige weetjes zoals informatie over het aantal parkeerplaatsen, de bereikbaarheid van de locatie en de aanwezigheid van horecagelegenheden. Via de kaart op de zwemwater-app vind je snel een veilige buitenzwemplek bij jou in de buurt. De app is te downloaden via »www.zwemwater.nl

Zwemverboden

In de provincie Utrecht zijn twee permanente zwemverboden ingesteld vanwege gevaar voor zwemmers. Deze gelden voor het recreatieterrein Salmsteke bij de Lek en voor de Nedereindse Plas bij Nieuwegein/IJsselstein. Plaatsen direct aan de grote rivieren zijn over het algemeen niet geschikt om te zwemmen vanwege drukke scheepvaart, sterke stroming en soms zeer steile onderwaterbodem.

Veiligheid en hygiëne

Bij alle officiële zwemplaatsen zijn informatieborden geplaatst. Hierop staat informatie die voor de veiligheid van de zwemmer belangrijk is, zoals de waterdiepte binnen de zwemzone en het nummer van de zwemwatertelefoon. Via onderborden wordt de actuele informatie kenbaar gemaakt. Bij de meeste officiële zwemplaatsen zijn in het water drijflijnen geplaatst. De drijflijnen zijn meestal aangebracht als scheiding tussen het ondiepe en het diepe water en om botsingen met andere watergebruikers te voorkomen. De waterdiepte kan na de drijflijnen soms zeer sterk toenemen.

Tips voor de zwemmer

  • Raadpleeg »www.zwemwater.nl of de informatieborden bij de zwemplaatsen voor actuele informatie. Daar is ook de zwemwater-app te downloaden
  • Bel bij twijfel over de waterkwaliteit de zwemwatertelefoon 030 702 33 33
  • Duik nooit in onbekend, ondiep of troebel water
  • Zwem niet in de buurt van: sterk stromend water, varende schepen, jachthavens, gemalen, sluizen of afvoerleidingen van bijvoorbeeld rioolwaterzuiveringsinstallaties en overstorten
  • Pas op voor onderkoeling; open wateren kunnen in het voorjaar een erg lage temperatuur hebben en ook zwemmen in diep water met een koude onderstroom kan onderkoeling veroorzaken
  • Zwem niet in de buurt van dode dieren of drijflagen van blauwalgen
  • Laat geen afval achter op het strand of in het water
  • Verlaat het water tijdens onweer