Zanderij Maarn

Rechtsopvolging voorzieningen recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied is per 1 januari 2018 opgeheven. Het bestuur van het recreatieschap heeft sinds het besluit tot opheffing in 2014 voor iedere voorziening gezocht naar een rechtsopvolger. Uitgangspunten bij de ontmanteling waren het borgen van de publieke toegankelijkheid, de kwaliteit, de continuïteit van de voorziening en waar mogelijk het stimuleren van vraaggerichte ontwikkelingen.

Het Utrechts Landschap, eigenaar van het terrein, zal het terrein in eigen beheer nemen. Hiermee is openstelling van het terrein gewaarborgd.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Utrechts Landschap, www.utrechtslandschap.nl of 030-220 55 55.