Op een aantal locaties bij de Vinkeveense Plassen worden recreatieve ontwikkelingen mogelijk, die bijdragen aan de realisatie van een toekomstbestendig (water)recreatiegebied dat aansluit bij de (toekomstige) behoefte van de bezoekers.

Kansen voor ondernemers

In 2014 heeft het bureau Cap Neuf een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de uitbreiding van de bestaande recreatie en vestiging van nieuwe vormen van recreatie. Op basis van een aantal onderzoeken, de marktconsultatie (2017) en diverse gesprekken is een visie gegeven op de mogelijkheden.

Bekeken wordt of de beschreven opgaven uit het rapport van Cap Neuf haalbaar zijn, en of er inmiddels aanvullende verdienmogelijkheden of andere kansen zijn. Zo wordt verder gekeken hoe de opbrengsten van de duikzone en duiken in zijn algemeenheid op de plas verder kunnen worden verhoogd en wordt het invoeren van betaald parkeren of ligplaatsvergoedingen verder onderzocht. Ook worden specifieke locaties onderzocht voor de komst of uitbreiding van recreatieve ondernemingen en meer mogelijkheden voor evenementen.

Planning

Het ontwikkelen van de zandeilanden wordt binnen een project uitgevoerd en bestaat uit een aantal fasen. In 2019 worden businesscases per ontwikkellocatie opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd. Vanaf 2020 worden concreet nieuwe voorzieningen in het gebied gerealiseerd. Ook aanvullende verdienmogelijkheden, zoals betaald parkeren, ligplaatsvergoedingen en evenementen worden hierin meegenomen.

Om ondernemers te vinden die zich willen vestigen op de Vinkeveense Plassen, worden eerst de basisvoorzieningen op orde gebracht. Het openbaar gebied en de aanwezige voorzieningen zijn qua uitstraling en onderhoud achtergebleven. Vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling wordt ook bekeken welke wenselijke en passende tijdelijke voorzieningen op deze locaties mogelijk zijn.

De realisatie van deze opgave is zeer afhankelijk van de nog te doorlopen bestemmingsplanprocedure van de gemeente De Ronde Venen. Enige vorm van ontwikkeling is momenteel nog niet mogelijk, gezien de beperkingen in het bestemmingsplan.

Er wordt aan een nieuw bestemmingsplan (Plassengebied) gewerkt door de gemeente. De planning daarvoor is begin 2021 een ontwerp bestemmingsplan te hebben. Meer info: »www.derondevenen.nl

Huidige bestemmingsplan: »www.derondevenen.nl