De Vinkeveense Plassen is een populair recreatiegebied. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden mensen uit Amsterdam, Utrecht en andere omliggende gebieden, de Plassen. Vanwege de bevolkingsgroei, zullen de aantallen recreanten de komende jaren toenemen. Zij hebben behoefte aan meer en een meer divers aanbod van activiteiten bij de Plassen.

De bezoekers moeten ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit unieke, belangrijke recreatiegebied. Daarom wordt in de komende jaren geïnvesteerd in het verbeteren van het terrein en het creëren van extra aanbod door ondernemers.

Recreatie Midden-Nederland heeft van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de opdracht gekregen om een meerjarig programma op te stellen en te realiseren. Het programma beschrijft de gezamenlijke opgaven, welke het recreatieschap en deelnemende gemeenten en provincie de komende jaren hebben om het beheer en onderhoud ook in de toekomst duurzaam uit te kunnen voeren.

Wat gaan we doen?

  1. De basis op orde brengen: het vervangen van de beschoeiing van de zandeilanden en legakkers en het verbeteren van de entrees.
  2. Meer aanbod: kansen creëren voor ondernemers om op de zandeilanden nieuwe activiteiten te ontwikkelen, zoals horeca of een klimbos, en daarmee meer en een breder aanbod aan recreatiemogelijkheden creëren.
  3. Maatschappelijke verbreding: in samenspraak met belanghebbende partijen en overheden worden de toeristisch-recreatieve waarden van het gebied verbeterd en de verbinding gezocht met het Nationaal Natuur Netwerk en de Kaderrichtlijn Water.

Ontwikkelplan voor Vinkeveense Plassen

Het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in februari 2020 het ontwikkelplan voor de Vinkeveense Plassen vastgesteld en de gemeente De Ronde Venen en betrokken partijen daarvan in kennis gesteld. Het eerste besluit voor de verbetering van het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen is daarmee genomen. In dit plan staat beschreven hoe het recreatiegebied in de komende jaren verbeterd kan worden en onder welke voorwaarden.

Lees meer over het ontwikkelplan in het »nieuwsbericht

Ondernemers gezocht!

Recreatieschap Stichtse Groenlanden en gemeente De Ronde Venen nodigen ondernemers uit, om met originele en kansrijke ideeën en voorstellen te komen voor toeristisch-recreatieve (her)ontwikkeling van de mooie zandeilanden van de Vinkeveense Plassen.

Voor meer informatie: »Ondernemen op zandeilanden Vinkeveense Plassen.