Recreatie Midden-Nederland ontwikkelt, realiseert, beheert, onderhoudt en exploiteert vele terreinen voor openlucht dagrecreatie, recreatieve routes en routenetwerken, sluizen en passantenhaven. Met een totale oppervlakte van 665 hectare bieden wij dagelijks een capaciteit voor tienduizenden recreanten. De zorg voor natuur en landschap neemt een belangrijke plaats in.

Onder ‘beheren’ verstaan wij ook het houden van toezicht en het handhaven van wet en regelgeving door onze BOA’s, de buitengewone opsporingsambtenaren. Op de Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen voeren wij tevens het vaarwegbeheer uit. Onze toezichthouders zorgen ervoor dat bezoekers in een veilige en plezierige omgeving kunnen recreëren.

Daarnaast bieden wij als Routebureau Utrecht diverse mogelijkheden voor wandelen, fietsen en kanovaren. In nauwe samenwerking met vele partners zorgen wij er voor, dat er uitgebreide recreatieve routes en routenetwerken voor wandelen, fietsen en kanovaren beschikbaar zijn in ons werkgebied. Aan de bereikbaarheid van de route(start)punten, ook met het openbaar vervoer, is veel aandacht besteed.

Wij doen dit in opdracht van recreatieschappen, provincie, gemeenten en terreineigenaren.