Weer

Eiland Weer ligt aan de westkant van de plassen, tussen de Derde en de Vierde Plas.

Voorzieningen
Aanlegplaatsen aan de noord- en zuidzijde van het eiland, speel- en ligweiden, bossages, afvalcontainers.

Capaciteit
52 boxen aanwezig, een totaal aantal ligplaatsen van 52.

Overnachten
Aan het eiland mag gedurende 3 achtereenvolgende nachten op de boot overnacht worden.

Honden moeten worden aangelijnd.

 

Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o.
Gemeente Wijdemeren
Oppervlakte 1 ha
Kenmerken Eiland
Aanlegplaatsen
Activiteiten Sportieve activiteiten
Zwemmen
Overnachten (3×24 uur)