02-07-2019

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat zaterdag 6 juli op recreatiegebied ’t Waal West. Het waterschap komt graag in contact met bewoners en recreanten tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis om hen te betrekken bij de versterking van de Lekdijk.

De Lekdijk is nu veilig en dat moet in de toekomst zo blijven. Daarom versterkt het waterschap de dijk de komende jaren tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis. De Stichtse Rijnlanden doet dat niet alleen, het waterschap roept bewoners, recreanten en passanten op om actief mee te denken én te doen.

Zaterdag 6 juli is het projectteam Sterke Lekdijk aanwezig in het gebied. Aan de ene kant om bewoners, recreanten en passanten te informeren, aan de andere kant om verhalen en ideeën op te halen. Bij dit dijkversterkingsproject wil het waterschap de veiligheidsopgave zoveel mogelijk combineren met ruimtelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, recreatie, landbouw en cultuurhistorie.

Kom naar recreatieterrein ’t Waal West
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat zaterdag 6 juli van 10.00 – 16.00 uur op recreatieterrein ’t Waal West. Op deze locatie informeert het waterschap u over het project en kunnen belangstellenden terecht om hun mening te geven of een idee te bespreken. Kom langs voor een gratis kopje koffie of thee en laat het projectteam weten hoe de dijk een nog mooiere plek kan worden. Ook is het waterschap benieuwd naar verhalen die in het gebied leven over deze dijk, bijvoorbeeld over hoogwater. Op dezelfde dag staat er ook een mobiel team bij het Culemborgse Veer voor het verzamelen van ideeën en wensen.

Sterke Lekdijk
Het project Sterke Lekdijk maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De belangrijkste opgave van het programma is de versterking van een groot aantal dijken in Nederland als gevolg van klimaatveranderingen in de nabije toekomst. Rivieren moet daardoor in korte tijd veel meer water kunnen afvoeren.

»Meer informatie over het project Sterke Lekdijk