21-01-2019

Gemeente en Plassenschap willen gezamenlijke aanpak snelvaren in 2019 vervolg geven

LOOSDRECHT – De gezamenlijke aanpak op naleving van de regels voor het snelvaren op de Loosdrechtse Plassen heeft afgelopen zomer mooie resultaten opgeleverd. Gemeente Wijdemeren en het Plassenschap Loosdrecht e.o. willen de samenwerking volgend seizoen voortzetten.

Overlast van te snel varende motorboten op de Loosdrechtse Plassen is helaas een jaarlijks terugkerend fenomeen. Naar aanleiding van een toenemend aantal klachten is op initiatief van de burgemeester en het Plassenschap Loosdrecht e.o. de samenwerking gezocht met diverse partijen zoals politie, brandweer en later ook Jeugdpunt. Als resultaat hebben toezichthouders van Recreatie Midden-Nederland (uitvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o.), gemeente Wijdemeren, politie en brandweer voor het eerst gezamenlijk in augustus en september extra toezicht gehouden op naleving van de regels op het water. Ook is er een campagne ingezet en werd er een meldpunt ingericht waar recreanten zaken konden melden.

Freek Ossel (burgemeester Wijdemeren en voorzitter van het Plassenschap Loosdrecht e.o) : ‘de samenwerking heeft goed uitgepakt. We hebben nu beter inzicht in de problematiek. De toezichthouders waren goed zichtbaar en ook vaker in de avonden en in de weekenden aanwezig. Dat heeft een preventieve werking gehad en er kwamen positieve reacties uit de omgeving. Tevens wisten mensen het centrale meldpunt te vinden’.

Voorbereiden op seizoen 2019

De gemeente en het Plassenschap hebben uitgesproken dat ze de samenwerking in de zomer van 2019 een vervolg willen geven met een aantal aandachtspunten. Uit de evaluatie blijkt dat er in het weekend, avond en nacht meer toezicht noodzakelijk is. Voor het volgende seizoen is het daarom nodig de dienstroosters met elkaar af te stemmen. Het Plassenschap bekijkt de mogelijkheid om BOA-vrijwilligers naast de handhavers in te zetten. Ook willen de partijen nadere afspraken maken over uniform optreden van de verschillende diensten. Daarnaast lijkt afstemming met het Openbaar Ministerie over de opvolging van boetes en de handelswijze bij in beslaglegging van vaartuigen zinvol.