Vergaderingen en verslagen

De besturen van de recreatieschappen komen regelmatig in vergadering bijeen. De agenda’s, besluiten en verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn openbaar.

»Vergaderschema 2021

»Openbare vergaderstukken en documenten