21-05-2021

Op het perceel van het Plassenschap Loosdrecht e.o. BKL F 1321 gelegen in de Noordelijke Kievitsbuurt is deze kajuitzeilboot aangetroffen. Omdat het ligplaats innemen met een onbemande boot op deze locatie niet is toegestaan is de boot door het schap van deze locatie verwijderd.

De eigenaar/schipper van deze boot kan zich voor 5 juni 2021 melden via »info@recreatiemiddennederland.nl om de boot, na betaling van de gemaakte kosten, terug te krijgen. Zonder belanghebbende wordt de boot verkocht of vernietigd.