Algemene informatie

Recreatie Midden-Nederland is het uitvoerend apparaat van de gezamenlijke recreatieschappen in de provincie Utrecht en een deel van Noord-Holland. In totaal zijn er rond de 60 medewerkers werkzaam.

De recreatieschappen zijn onder meer belast met de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en toezicht alsmede de aanleg en het beheer van openbare recreatievoorzieningen.

Doelgroepenbeleid

De recreatieschappen willen een bijdrage leveren aan het wegwerken van de achterstand van vrouwen, allochtonen en gehandicapten op de arbeidsmarkt. Bij gelijke geschiktheid genieten zij de voorkeur.

Arbeidsvoorwaarden

Op het personeel van Recreatie Midden-Nederland is de rechtspositie van de Provincie Utrecht van toepassing, inclusief een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.