Er geldt tijdelijk een vacaturestop.

Doelgroepenbeleid

De recreatieschappen willen een bijdrage leveren aan het wegwerken van de achterstand van vrouwen, allochtonen en gehandicapten op de arbeidsmarkt. Bij gelijke geschiktheid genieten zij de voorkeur.

Arbeidsvoorwaarden

Op het personeel van Recreatie Midden-Nederland is de rechtspositie van de Provincie Utrecht van toepassing, inclusief een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.