06-08-2021

Gedeeltelijke afsluiting terreinen langs de Lek

De problemen als gevolg van de wateroverlast op de recreatieterreinen langs de Lek zijn nog niet voorbij. Er is, mede door overvloedige regenval afgelopen week, nog steeds sprake van grote hoeveelheden water en drassige terreinen.

Recreatie Midden-Nederland heeft daarom het terrein ’t Waal West nog niet opengesteld. Men kan beperkt parkeren op de afrit en wandelen over de droge delen. Het dagcampingveld en de trailerhelling zijn nog niet bereikbaar, omdat het terrein daar nog te nat en te zacht is en daardoor niet te berijden.

Het terrein ’t Waal Oost is al wel opengesteld en de hoofdweg en parkeerplaatsen zijn bereikbaar. Het dagcampingveld is nog afgesloten.

Zodra de waterstand in de Lek verder daalt en de terreinen voldoende droog zijn worden de terreinen weer (verder) opengesteld.