25-09-2019

In samenwerking met drinkwaterbedrijf Vitens, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de Provincie Utrecht (programma Nieuwe Hollandse Waterlinie) is in september een tweede openbaar drinkwatertappunt geplaatst aan de Anthoniedijk. ‘Hier kun je net zoals op de Ruigenhoeksedijk in Noorderpark Ruigenhoek je dorst lessen’.