De toezichthouders van Recreatie Midden-Nederland zijn gastheer en eerste aanspreekpunt voor bezoekers aan de recreatiegebieden en -plassen. De toezichthouders van Recreatie Midden-Nederland zijn tevens Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De BOA voorziet de recreanten van informatie en houdt toezicht op de recreatieterreinen.

Meldpunt Toezicht

Wilt u een gevaarlijke of verdachte situatie, een overtreding, milieuschade of andere situatie melden, welke u gezien of gehoord heeft op één van onze terreinen en waarover u onze toezichthouders wilt informeren of waarschuwen? Maak dan een melding via ons Meldpunt Toezicht:

Meldpunt Toezicht

Onze BOA’s: toezichthouder én gastheer

Recreatie Midden-Nederland heeft twee soorten BOA’s in dienst, het ‘landteam’ en het ‘waterteam’. Het landteam komt voornamelijk op de recreatieterreinen, fietspaden en wandelroutes van Stichtse Groenlanden.  Het waterteam bevindt zich op en rond de wateren van de Loosdrechtse Plassen en de Vinkeveense Plassen.

De BOA’s van Recreatie Midden-Nederland kunnen in verschillende situaties terecht komen, zoals: evenementenbegeleiding, begeleiding recreatiedrukte, vermissingen en het verlenen van eerste hulp. Het houden van toezicht in het groen en op het water vraagt specialistische kennis en vaardigheden. De BOA’s volgen jaarlijks verschillende opleidingen bij de politie en andere organisaties om deze situaties zo professioneel mogelijk aan te pakken. De uitrusting is afgestemd op de werkzaamheden.

Zij werken veel samen met andere terreinbeheerders en politie. Wederzijds wordt ondersteuning verleend. Daarmee hebben de BOA’s van Recreatie Midden-Nederland een specifieke rol en taak in de veiligheid en orde op en rond de recreatieterreinen en op het water. De BOA’s van Recreatie Midden-Nederland vallen onder Domein 2 van Milieu en Welzijn en kunnen indien nodig verbaliserend optreden. De werkzaamheden worden geregistreerd in het BOA Registratie Systeem.

Ook worden de BOA’s van Recreatie Midden-Nederland ingezet voor verschillende projecten zoals het hondenuitlaatservice project in de provincie Utrecht, en het toezicht houden op de terreinen van Het Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer.

Contact

Buiten kantooruren kunt u voor niet-spoedeisende calamiteiten en meldingen bellen met de politie 0900 8844. Zij verbinden u dan door met de dienstdoende BOA van Recreatie Midden-Nederland.

Voor spoedeisende calamiteiten en noodgevallen belt u het alarmnummer 112.