Strijkviertel oeverversterkingDe plas Strijkviertel is een recreatiegebied waar duizenden mensen per jaar recreëren op het strand, de grasvelden, de wandelpaden, in het water en bij de horecagelegenheid. Ook vinden er in dit gebied evenementen plaats. Om Strijkviertel duurzaam aantrekkelijk en veilig te houden, versterkt Recreatieschap Stichtse Groenlanden de oevers van de plas op een aantal plaatsen opnieuw. Op sommige plaatsen is duidelijk te zien dat de oevers afkalven en verzwolgen worden door het water. De huidige houten schotten (‘beschoeiing’) voldoet daar niet meer.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft de uitvoering van deze opdracht uitbesteed aan Recreatie Midden-Nederland, die hiervoor een aannemer in de arm neemt, na een aanbestedingsprocedure in augustus.

Glooiende oevers
Oeverversterking betekent het beschermen van de waterkant tegen afkalving door het water. Op een aantal plaatsen is duidelijk te zien dat de huidige houten wanden (‘beschoeiing’) geen bescherming meer biedt en dat het water terrein wint. Voor een goed beschermde en mooie waterlijn, heeft het Recreatieschap gekozen voor beschoeiing met matten die op de waterkant worden vastgelegd. Deze matten beschermen de oever en zorgen tegelijk dat de oevers glooiend blijven. Op deze matten groeit gras, zodat er in de zomer van 2018 weer mooie aflopende oevers zijn. Deze matten zorgen voor duurzame beschoeiing die zeker 40 jaar bescherming biedt.

Steigers
We leggen bij de grasoevers ook zes steigers aan, waar recreanten op kunnen zitten, bijvoorbeeld om te vissen en met lekker met de voeten in het water te bengelen.

Hieronder ziet u de plaatsen waar de oevers versterkt worden en waar de steigers komen:

Oeverversterking Strijkviertel

Uitvoering
Op de plek waar we de oevers versterken, is de grond op twee plaatsen in een diepere laag vervuild door puinresten die hier tijdens de aanleg van Oudenrijn zijn gestort. We maken deze grond schoon. De werkzaamheden hebben geen schadelijke gevolgen voor mens en milieu. De werkzaamheden starten naar verwachting in december en duren tot april 2018. In deze periode is een deel van het gebied rond de plas afgezet. De kosten voor dit project bedragen € 360.000,-.

Recreatie dichtbij!
Strijkviertel is een open plas met veel beplanting en een (zwem)strand dat grenst aan sportvelden en een industrieterrein. De plas is geschikt voor zwemmen, surfen en vissen. De waterkwaliteit wordt iedere twee weken getest door de provincie. In het omliggende terrein is het heerlijk sporten, zonnen, wandelen, picknicken etc. Er zijn een parkeerplaats, toiletgebouw en snackwagen aanwezig. Rondom de plas is een fiets- en wandelpad aangelegd.

Meer weten?
Contactpersoon voor dit project is Vincent de Graaf van Recreatie Midden-Nederland. Hij is te bereiken via info@recreatiemiddennederland.nl