08-11-2019

Stremming Westelijke Drecht, ter hoogte van Trekpad

Waternet is bezig de dijken (ca.11 kilometer) langs het Waterleidingkanaal op te hogen en/of te versterken waar nodig, zodat de dijken de komende dertig jaar voldoen aan de veiligheidsnormen.
Om een deel van deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is er een stremming nodig ter hoogte van Westelijke Drecht Loosdrecht en het Trekpad. Voor deze stremming is overleg geweest met het Plassenschap Loosdrecht en de omliggende gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht.
Er is hiervoor een vergunning verleend om te stremmen van 1 november t/m 31 december 2019. In geval van vorst zal de afsluiting duren tot uiterlijk 14 januari 2020.
Om de omgeving tegemoet te komen is er, in overleg met een aantal belanghebbenden, een openstelling geregeld. Op een viertal zondagen, te weten 10 november 2019, 24 november 2019, 8 december 2019 en 22 december 2019, zal de stremming worden opgeheven.

Voor vragen kunt u terecht bij Waterleidingkanaal@waternet.nl