Startpunt Bergweg – Stichtse Lustwarande

– Vlakkeberg
– Leemkuil

Vlakkebergroute – Stichtse Lustwarande oost

Wandelroute
Lengte: 2 km
Duur: ¾ uur
Start: Startpunt Bergweg, t.h.v. Bergweg 16, 3958 AB Amerongen
Route: blauw

De Vlakke Berg is een heuvel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ligt ten noorden van Amerongen. De heuvel maakt deel uit van de stuwwal Utrechtse Heuvelrug. In het zuidoosten ligt de Amerongse Berg, in het zuiden de Hazenberg en in het westen ligt de Zuilensteinse Berg. Deze korte wandelroute voert langs loof- en naaldbossen. In september is het zeer de moeite waard de route te wandelen om de bloeiende heide te aanschouwen. Verder is de erosie langs de route kenmerkend en kom je veel grote mierennesten tegen.

Leemkuilroute – Stichtse Lustwarande oost

Wandelroute
Lengte: 8 km
Duur: 2½ uur
Start: Startpunt Bergweg, t.h.v. Bergweg 16, 3958 AB Amerongen
Route: geel

Deze prachtige bergwandeling loopt over mooie beukenlanen. Op sommige plekken is er zelfs uitzicht op de Betuwe. De routenaam ontleent zich aan de vroegere leemafgravingen. Het leem werd gebruikt voor bouwmaterialen, voor de fabricage van bakstenen, voor erfverhardingen en voor het verharden van wegen. Een aantal recreatieve fietspaden over de Utrechtse Heuvelrug zijn voorzien van verhardingen waarin leem verwerkt is. Na afgraving van de leem bleven leemkuilen vaak onbenut liggen waardoor bijzondere flora en fauna zich kon vestigen.

» Grote kaart 
» Knooppuntenplanner