19-04-2017

Start proefproject legakkerherstel

Het proefproject legakkerherstel gaat in week 3 van januari 2017 echt van start. Met dit proefproject wordt bagger (veenslib) uit de Loosdrechtse plassen gebruikt om 2 legakkers te herstellen. Het doel van dit project is te onderzoeken of het slib kan worden toegepast als bouwstof. Wanneer blijkt dat deze methode succesvol is en de legakkers blijvend worden beschermd door (riet)oevers met veenslib, kan deze werkwijze op meer locaties worden toegepast. Hierdoor versterkt de cultuurhistorische waarde van het gebied en verbetert de vaardiepte, de waterkwaliteit én de natuur.

Voor de uitvoering van het proefproject is aannemer Van Aalsburg BV uit Hellouw geselecteerd. Deze aannemer herstelt de legakkers met uitsluitend natuurlijke materialen door gebruik te maken van rasters die gemaakt worden van bestorven wilgentenen (wiepen). De eerste fase van het project start met het herstel van een legakker langs de Muyeveldse Wetering met gebruik van veenslib uit de 1e plas. In het najaar 2017 start de uitvoering van de tweede fase van het proefproject. Daarbij wordt een legakker in de Zuidelijke Kievitsbuurt hersteld met veenslib uit de 5de plas. 

» Meer informatie
» Dit project kunt u volgen op: www.noordholland.nl/pilotlegakkerherstel