21-06-2019

In aanloop naar het Soenda Festival heeft Soenda samen met vrijwilligers een bijenoase geplant grenzend aan het Soenda-terrein. Dit is onderdeel van een initiatief van hoofdorganisatie Elevation Events om iets moois achter te laten aan de omgeving waar de festivals plaatsvinden.

Wilde bijen hebben wilde bloemen nodig. Afgelopen zaterdag 11 mei planten 35 Soenda-vrijwilligers een bijenoase bestaande uit 2.000 oeverplanten. In samenwerking met Stichting Bee Foundation en Recreatieschap Stichtse Groenlanden zullen er bijenoases met meerjarige, inheemse, gifvrije bloemen en planten worden gecreëerd.

Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. En niet alleen dat, ze zorgen ook voor zaden voor nieuwe planten en voedsel voor veel dieren.

Aangezien er steeds minder bloeiende wilde planten zijn, gaat het niet goed met de wilde bijen. In Nederland staan er meer dan 50% van de 360 soorten wilde bijen op de rode lijst. Het onlangs gepresenteerde IPBES rapport onderschrijft de noodzaak om nu actie te ondernemen. Met dit project hoopt Elevation Events de komende jaren een steentje bij te dragen aan een gezonde, bloeiende diversiteit.

De komende jaren zal de bijenoase door het festival met vrijwilligers geleidelijk worden uitgebreid.