10-07-2018

Donderdag 6 juli organiseerden Recreatie Midden-Nederland, ROC Midden Nederland Veiligheid & Defensie College Nieuwegein en MBO Amersfoort School voor Veiligheid een casusdag voor 18 studenten voor het keuzedeel Natuur- en Milieuhandhaving. Dit keuzedeel biedt de studenten de nodige basiskennis en competenties die nodig zijn voor een functie als boswachter.

Tijdens deze praktijkdag deelden Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van Utrechts Landschap en Recreatie Midden-Nederland in samenwerking met medewerkers van Landgoed Sandenburg en landgoed Remmerstein hun kennis in 8 uitgewerkte casussen met de studenten. Bij Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn Arboretum en de aangrenzende Landgoederen Leeuwenburg en Moersbergen werden diverse scenario’s uitgezet; stroperij, het gebruik van geoorloofde en niet geoorloofde jachtmiddelen, het illegaal bewonen in een natuurgebied, overtreding van de visserijwet en training in het omgaan met publiek. Zo konden de studenten de theoretische kennis en specifieke wetgeving omzetten naar de beroepspraktijk.

Door deze dag wordt kennis en vaardigheden overgedragen en inzicht gegeven in het werkveld van de groene Boa. Een belangrijke aanvulling voor de beginnende beroepsuitoefenaar.