04-07-2019

Donderdag 4 juli organiseerde Recreatie Midden-Nederland, ROC Midden Nederland Veiligheid & Defensie College Nieuwegein en MBO Amersfoort School voor Veiligheid voor de tweede keer een praktijkdag voor 16 studenten van de opleiding Handhaver, Toezicht en Veiligheid. Deze studenten hebben in hun opleiding gekozen voor het keuzedeel Natuur- en Milieuhandhaving en biedt de studenten de nodige basiskennis en competenties die nodig zijn voor een functie van bijvoorbeeld boswachter of Handhaver, Toezichthouder in domein 2.
Inmiddels heeft deze dag een bescheiden landelijke bekendheid verkregen en hadden wij bezoek van Staatsbosbeheer Groningen, Sportvisserij Groningen – Drenthe en docenten van het Alfa College, Groningen en Hoogeveen. Zij willen ook dit keuzedeel gaan aanbieden en kwamen inspiratie en kennis opdoen.

Tijdens deze praktijkdag deelden Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van Utrechts Landschap en Recreatie Midden-Nederland in samenwerking met medewerkers van Defensie, Landgoed Sandenburg, landgoed Remmerstein, landgoed Den Treek en landgoed Leeuwenburgh hun kennis in 8 uitgewerkte casussen met de studenten. Op het Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn en de aangrenzende Landgoederen Leeuwenburgh en Moersbergen werden diverse scenario’s uitgezet; stroperij, het gebruik van geoorloofde en niet geoorloofde jachtmiddelen, het illegaal bewonen in een natuurgebied (zgn. preppen), overtredingen van de visserijwet en training in het omgaan met publiek.
Zo konden de studenten de theoretische kennis en specifieke wetgeving omzetten naar de beroepspraktijk en leren in levensechte praktijksituaties.

Daarnaast was deze dag een mooi moment voor het werkveld zelf om samen te werken, te netwerken en ook van en met elkaar te leren. Een zeer mooie, leerzame en geslaagde dag.