Onder het ‘Programma Vinkeveense Plassen’ zijn de regels en verordeningen van het voormalige Recreatieschap Vinkeveense Plassen ondergebracht bij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Regelgeving ‘Programma Vinkeveense Plassen’

»Verordening Vinkeveense Plassen

»Kaarten artikel 1 en 9 van de Verordening VVP

»Kaart artikel 12 van de Verordening VVP

»Kaart artikel 13 van de Verordening VVP

»Besluit Motorschepen

»Verordeningen Eilanden

»Beleidsregels Waterskiën

»Tarieven 2018

Regels zandeilanden

Met uitzondering van de eilanden 1 en 4-5, zijn alle zandeilanden alleen per boot bereikbaar. Overnachten in de boot is toegestaan, maar niet langer dan 3 maal 24 aan eenzelfde eiland. Honden zijn verboden op de eilanden 3, 4, 5 en 8. Op de andere eilanden zijn ze toegestaan, mits aangelijnd.

»Luchtfoto zandeilanden + Winkelpolder

Al sinds 16 juli 1990 geld de ‘Eilandverordening Vinkeveen’ waarin regels worden gegeven voor de zandeilanden. Deze regels zijn bedoeld om hinder tussen de recreanten en schade aan de eilanden te voorkomen.

Aanleggen en ligplaatsen

De zandeilanden zijn er in eerste plaats voor dagrecreatie, om er een weekeind door te brengen of als plaats om te overnachten wanneer u op trektocht bent. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met hun boot van de eilanden gebruik kunnen maken, mag u niet langer dan 3 maal 24 uur (3 nachten) aan hetzelfde eiland blijven liggen.

Wilt u langer blijven, maak dan gebruik van één van de jachthavens. U overtreedt de ligplaatsregel, wanneer u voor een vierde achtereenvolgende avond of nacht (de periode tussen 20.00 uur en 08.00 uur) met uw boot aan hetzelfde eiland wordt aangetroffen!
Gaat u aanleggen, maak dan gebruik van de aanwezige achterpalen, daardoor kunnen meer boten afmeren aan de aanlegplaatsen.

U mag bijna overal aanleggen. Op een paar plaatsen geeft dat helaas wat problemen. Wij vragen u onder andere niet aan te leggen aan de zuidkant van de eilanden 4 en 5, aan zwemstrandjes en aan oevers met een natuurlijke begroeiing.

Honden op de eilanden

Neem gerust uw hond mee naar de Vinkeveense plassen, maar houdt hem wel aan de lijn. In verband met de drukte en aanwezigheid van stranden op de eilanden 3, 4, 5 en 8 mogen daar helemaal geen honden komen.

Rust

De meeste mensen komen voor hun rust naar de Vinkeveense plassen. Wij vragen u om daarmee rekening te houden. Maak geen onnodig lawaai. Het gebruik van een aggregaat kan bijvoorbeeld heel hinderlijk zijn. Radiografisch bestuurde bootjes en vliegtuigen maken veel lawaai. Daarom zijn ze hier niet toegestaan.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat op de eilanden, ook de bij uitstek voor dagrecreatie bestemde zandeilanden 4 en 5, niet met auto’s, brommers en dergelijke wordt gereden. Alleen de op eiland 4 gevestigde watersportvereniging kan voor bijzondere gelegenheden met auto’s achter het hek komen.

Vuur

Een kampvuur is natuurlijk heel gezellig. Jammer genoeg duurt het erg lang voordat een grasmat weer aangegroeid is, wij vragen u daarom geen open vuur te stoken. Natuurlijk kunt u wel barbecueën, mits u een daarvoor bestemd apparaat gebruikt.

Tenten

Tenten zijn niet toegestaan op de eilanden, ook niet overdag. Een gedeelte van zandeiland 9, en tijdelijk ook zandeiland 10, is gedurende de zomermaanden ingericht voor groepskamperen. Aanvragen: de heer J. Bon van jachthaven Bon in Vinkeveen (0294 – 281395 of info@jachthavenbon.nl).

De toezichthouder van het recreatieschap en de politie mogen op grond van de verordening een bekeuring uitschrijven bij overtreding van de regels.