Voor de gebieden, die onder eigendom en beheer vallen van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, geldt de door het schapsbestuur vastgestelde verordening:

»Verordening Ordemaatregelen
»Verordeningenkaarten (1 t/m 12)
»Verordeningenkaarten (13 t/m 15)

Wijziging Verordening Ordemaatregelen recreatieterreinen Stichtse Groenlanden

Op 1 mei 2014 is de recreatievoorzieningen Honswijkerplas bij Tull en ’t Waal, gemeente Houten, aan het recreatieschap overgedragen in beheer. Het dagrecreatieterrein Hampoort, gemeente Utrecht, is eveneens begin 2014 in beheer genomen door het recreatieschap. Het algemeen bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft op 10 december de wijziging van de verordening vastgesteld waardoor ook de Verordening van toepassing wordt voor deze nieuwe recreatieterreinen Honswijkerplas en Hampoort.

»Wijziging Verordening Ordemaatregelen
»Verordeningenkaart 16
»Verordeningenkaart 17
»Delegatiebesluit
»Regelgeving Haarrijnse Plas
»Regelgeving Middelwaard

Regels Vinkeveense Plassen

Per 1 januari 2018 is het voormalige Recreatieschap Vinkeveense Plassen opgeheven en zijn eigendom en beheer van recreatiegebied de Vinkeveense Plassen ondergebracht bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

De door het voormalige Recreatieschap Vinkeveense Plassen vastgestelde verordeningen zijn nog van kracht.

»Regels Vinkeveense Plassen