De regels, die het Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft vastgelegd, zijn bedoeld om zoveel mogelijk mensen een prettig verblijf op en rond de Loosdrechtse Plassen te kunnen bieden en om schade aan natuur en omgeving te voorkomen.

Snelvaren

De Loosdrechtse Plassen kennen een, voor Nederlandse plassen, uniek regime voor snelvaren: in principe mag een boot niet sneller varen dan 12 km/uur (en binnen 100 meter van een oever nooit harder dan 6 km/uur!). Maar met een ontheffing is het toegestaan op bepaalde plaatsen en op bepaalde tijdstippen sneller te varen. Er is dan geen maximumsnelheid. Een ontheffing voor snelvaren geldt tevens voor waterskiën en wakeboarden.

Jaarlijks worden maximaal 800 jaarontheffingen snelvaren verleend. Om hiervoor in aanmerking te komen is er een wachtlijst. Na inschrijving ontvangt u ieder voorjaar (ca. februari) van ons bericht over uw plaats op de wachtlijst. Uw positionering verandert niet gedurende het jaar. Jaarlijks worden ca. 70 personen op de wachtlijst verblijd met een snelvaarontheffing voor het nieuwe jaar.

»Wachtlijst snelvaren Loosdrecht

Dagontheffingen
U kunt een dagontheffing direct bestellen via onze webshop. Aanvragen gaat heel gemakkelijk; na de Ideal-betaling ontvangt u de ontheffing direct in uw mailbox.

»Dagontheffing snelvaren Loosdrecht

Let u wel op de regels, die gelden voor het snelvaren? Deze staan in het Besluit Motorboten van Plassenschap Loosdrecht e.o. (zie verder). Zo mag u niet snelvaren tijdens officiële zeilwedstrijden, die staan vermeld in de wedstrijdkalender.

De belangrijkste regels die op het snelvaren betrekking hebben, hebben wij voor u op een rij gezet:

»Flyer Regels voor het snelvaren Loosdrechtse Plassen

»Wedstrijdkalender 2022

Boetes

BOA’s van Recreatie Midden-Nederland en de gemeente en politie houden toezicht op het naleven van de regels. Bij overtredingen, zoals te snel varen waar het niet is toegestaan, kunnen boetes worden uitgeschreven. Meer informatie over verkeersboetes op het water, zie:

»Boetes verkeer te water

Algemene regels Loosdrechtse Plassen

Aanleggen en ligplaatsen
De eilanden Bijltje, Markus Pos, Geitekaai, Weer en Meent, alsmede de afmeersteigers aan de westzijde van de 4e plas zijn bedoeld voor dagrecreatie, om er een weekeind door te brengen of als plaats om te overnachten wanneer u op trektocht bent. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met hun boot van de aanlegvoorzieningen gebruik kunnen maken, mag u niet langer dan 3 maal 24 uur (3 nachten) op dezelfde plaats te blijven liggen. Wilt u langer blijven, maak dan gebruik van één van de jachthavens.

U mag bijna overal bemand aanleggen. Op een paar plaatsen geeft dat problemen. Wij vragen u onder andere niet aan te leggen aan zwemstrandjes en aan oevers met een natuurlijke begroeiing.

Paalkamperen
Het is sinds 2018 mogelijk om te paalkamperen op de eilanden Markus Pos en Meent op de Loosdrechtse Plassen. De volgende regels zijn hierbij van kracht:
1. het paalkamperenseizoen loopt van 1 april tot 1 november;
2. paalkamperen is slechts toegestaan met trekkerstenten voor 1-3 personen;
3. paalkamperen is alleen toegestaan op de eiland Meent en Marcus Pos;
4. op de eilanden Meent en Marcus Pos kunnen maximaal 2 kampeerveldjes aangewezen, waarbij binnen een straal van 10 meter vanaf de kampeerpaal maximaal 3 trekkerstentjes geplaatst mogen worden;
5. gedurende het kampeerseizoen geldt een verbod voor honden op de kampeerveldjes.

Op de overige eilanden is kamperen NIET toegestaan.

Honden op de eilanden
Neem gerust uw hond mee naar de Loosdrechtse plassen, maar houdt hem wel aan de lijn, behalve op daartoe speciale aangewezen plaatsen. Op de stranden mogen geen honden komen.

Rust
De meeste mensen komen voor hun rust naar de Loosdrechtse plassen. Wij vragen u om daarmee rekening te houden. Maak geen onnodig lawaai. Een aggregaat kan bijvoorbeeld heel hinderlijk zijn. Radiografisch bestuurde bootjes en vliegtuigen maken veel lawaai. Daarom zijn ze hier niet toegestaan.

Vuur
Een kampvuur is natuurlijk heel gezellig. Toch vragen wij u geen open vuur te stoken omdat het erg lang duurt voordat een grasmat weer aangegroeid is. Natuurlijk kunt u wel barbecuen, mits u een daarvoor bestemd apparaat gebruikt.

De volledige regelgeving en aanvullende besluiten van het plassenschap vindt u hieronder.

Verordeningen en besluiten

»Verordening Plassenschap Loosdrecht

»Kaart A

»Kaart B

»Toelichting Verordening

»Woonschepenverordening

»Besluit Motorboten 2021

»Besluit Regelgeving Kamperen

»Ligplaatsenbeleid Vaartuigen 2020

»Tarieven 2021