Per 1 januari 2018 heeft het Recreatieschap Vinkeveense Plassen zich gevoegd bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De onderstaande informatie betreft 2017 en wordt binnenkort aangepast.

Het werkgebied van Recreatieschap Vinkeveense Plassen omvat open plassen, legakkergebieden en terreinen en routes in het veenweidengebied. In het recreatief gebruik ligt het accent op watersport en dagrecreatie.

Het recreatieschap is opgericht in 1972. Naast het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de openbare dagrecreatieve voorzieningen in het gebied, heeft het bestuur van het recreatieschap publiekrechtelijke taken: toezicht op de woonschepen in de Vinkeveense Plassen, uitvoering van het kampeerbeleid, toezicht op ligplaatsen voor pleziervaartuigen buiten de jachthavens en het nautisch vaarwegbeheer.
De deelnemers zijn de gemeenten Amsterdam, De Ronde Venen en de Provincie Utrecht.

Objecten in beheer
In het noord-oosten van de Vinkeveense plassen ligt een ring van 12 recreatie-eilanden, met strandjes, speelweiden, aanlegsteigers en op sommige eilanden toiletvoorzieningen en horeca. Die eilanden zijn van het recreatieschap, en worden door ons ingericht en beheerd.
Maar het recreatieschap heeft meer in beheer, zoals het vaarcircuit De Ronde Venen, verschillende kanoroutes, aanlegplaatsen en legakkers.
Het recreatieschap heeft ook fiets- en wandelpaden in eigendom.

Regelgeving

»Verordening Vinkeveense Plassen

»Kaarten artikel 1 en 9 van de Verordening VVP

»Kaart artikel 12 van de Verordening VVP

»Kaart artikel 13 van de Verordening VVP

»Besluit Motorschepen

»Verordeningen Eilanden

»Beleidsregels Waterskiën

»Tarieven 2018