De samenwerking binnen Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied is per 1 januari 2018 gestopt en het schap is opgeheven.

In december 2013 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied gesproken over de samenwerking tussen de aangesloten 11 gemeenten en de provincie Utrecht. Na zorgvuldig overleg was het algemeen bestuur van mening dat de samenwerking geen toegevoegde waarde meer had.

Het bestuur stelde daarom aan de deelnemende gemeenten en de provincie voor om de samenwerking te ontmantelen en het recreatieschap te liquideren. Het bestuur wilde echter de recreatievoorzieningen niet liquideren.

Voor alle voorzieningen is dan ook een rechtsopvolger gezocht die de verplichtingen van het recreatieschap overneemt. Het recreatieschap is per 2018 geliquideerd.