Het werkgebied van Recreatieschap Stichtse Groenlanden is landschappelijk gevarieerd: uitgestrekte veenweidegebieden in het westelijke deel van de provincie, het weidegebied ten noorden van de stad Utrecht, agrarische gebieden en de noordoever van de Lek met zijn prachtige uiterwaarden. Wandelen, fietsen, vissen en watersporten als zwemmen en kanoën zijn populaire activiteiten van recreanten in het gebied van Stichtse Groenlanden.

De deelnemers in het recreatieschap zijn de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein, alsmede de Provincie Utrecht.

Objecten in beheer
Het recreatieschap beheert en onderhoudt diverse uiteenlopende recreatiegebieden zoals Strijkviertel, Oortjespad, Eend, Grutto, Maarsseveense Plassen, Vinkeveense Plassen, Salmsteke, ’t Waal, De Leijen, Heulsewaard, Middelwaard, Cattenbroek, Nedereindse Plas, Laagraven, Haarrijnse Plas, Ruigenhoek, Meerlobrug en Fort Maarsseveen. Maar ook routes en paden voor wandelen, fietsers, ruiters en kano’s.

Nieuwe projecten
Steeds weer doen zich nieuwe ontwikkelingen in het gebied voor, waar het recreatieschap graag op inspeelt. Zo vragen landinrichtingsprojecten de nodige aandacht, omdat bij de herinrichting van een gebied vaak nieuwe recreatieve voorzieningen als wandel- en fietspaden worden aangelegd.

Routepunten
De aanleg van zogenaamde routepunten speelt in ons beleid een grote rol. Routepunten vormen voor recreanten – die met de auto of het openbaar vervoer komen – het start- en eindpunt van bijv. een fiets- of wandeltocht.

Vanaf elk routepunt kunnen recreatieve routes in het omliggende gebied worden gevolgd. Verder zijn op een routepunt voorzieningen als parkeerplaatsen, een bushalte en informatiebord te vinden. Door de ontwikkeling van een netwerk van routepunten wil het recreatieschap de recreanten eenvoudig toegang bieden tot openluchtrecreatie.

Regelgeving

»Verordening Ordemaatregelen
»Verordeningenkaarten (1 t/m 12)
»Verordeningenkaarten (13 t/m 15) 

Wijziging Verordening Ordemaatregelen recreatieterreinen Stichtse Groenlanden
Op 1 mei 2014 is de recreatievoorzieningen Honswijkerplas bij Tull en ’t Waal, gemeente Houten, aan het recreatieschap overgedragen in beheer. Het dagrecreatieterrein Hampoort, gemeente Utrecht, is eveneens begin 2014 in beheer genomen door het recreatieschap. Het algemeen bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft op 10 december de wijziging van de verordening vastgesteld waardoor ook de Verordening van toepassing wordt voor deze nieuwe recreatieterreinen Honswijkerplas en Hampoort.

»Wijziging Verordening Ordemaatregelen
»Verordeningenkaart 16
»Verordeningenkaart 17
»Delegatiebesluit
»Regelgeving Haarrijnse Plas