Recreatie Midden-Nederland is de uitvoeringsorganisatie van de in de Provincie Utrecht en gedeeltelijk Noord-Holland werkzame recreatieschappen en Routebureau Utrecht.

Zo’n 60 medewerkers, waarvan ongeveer de helft ‘buiten’ werkzaam is, zorgen voor openlucht recreatieterreinen, voorzieningen en routes, die ‘schoon, heel, veilig, toegankelijk en eigentijds’ zijn. Dit doen wij om de inwoners van en bezoekers aan midden Nederland, ontspanning, rust, beweging en plezier te bieden. Daarbij staat voor ons de behoefte van de recreant centraal.

Waar staan wij voor?

Onze missie: buiten recreëren, binnen handbereik.

Onze opdracht: het ontzorgen van onze opdrachtgevers, de recreatieschappen en deelnemers in het routebureau.

Deelname aan recreatieschappen is niet voor alle deelnemers vanzelfsprekend. Met name provincies wensen meer op afstand te staan en gemeenten trekken zich soms zelfs helemaal terug uit de recreatieschappen. Deze ontwikkelingen vragen om een herijking van de organisatie- en mogelijk ook rechtsvorm van Recreatie Midden-Nederland.

Het transitieproces dat daarvoor nodig is, leidt tot een nieuwe positie van onze organisatie. Deze transitie is een spannend en vooral uitdagend proces. Een periode waarin we nieuwe mogelijkheden onderzoeken, kansen verkennen en ook aangrijpen. Het is een intensieve zoektocht naar een andere, meer bij de huidige tijd passende organisatievorm voor beheer en ontwikkeling van eigentijdse recreatieve mogelijkheden.

Ik heb er alle vertrouwen in dat het mooie werk van Recreatie Midden-Nederland ook in de toekomst wordt gewaarborgd.

 

Jitske Brand, directeur Recreatie Midden-Nederland