Recreatie Midden-Nederland

Recreatie Midden-Nederland is de uitvoeringsorganisatie van de in de Provincie Utrecht en gedeeltelijk Noord-Holland werkzame recreatieschappen.

Het gaat om de recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Vinkeveense plassen en het Plassenschap Loosdrecht en omstreken. Deze recreatieschappen en de provincie Utrecht hebben samen een overeenkomst (gemeenschappelijke regeling) gesloten om alle uitvoeringstaken gezamenlijk door Recreatie Midden-Nederland uit te laten voeren.
In hoofdlijnen gaat het om het ontwikkelen, aanleggen, beheren en exploiteren van openbare openluchtrecreatie-terreinen en routes. Onder beheren wordt tevens verstaan het houden van toezicht en het handhaven van wet en regelgeving door de zogeheten BOA’s, de buitengewone opsporingsambtenaren.
Recreatie Midden-Nederland heeft ongeveer 60 mensen in dienst, waarvan ongeveer de helft ‘buiten’ werkzaam is.
Het bestuur van Recreatie Midden-Nederland is samengesteld uit vertegenwoordigers van de besturen van de individuele recreatieschappen.


De huidige ontwikkelingen, waarbij de vanzelfsprekendheid van deelname aan recreatieschappen bij sommige deelnemers ter discussie staat en waarbij met name provincies meer op afstand wensen te gaan staan en gemeenten zich soms zelfs helemaal terugtrekken uit de recreatieschappen, vragen een herijking van de organisatie- en mogelijk ook rechtsvorm van Recreatie Midden-Nederland.

Het transitieproces dat daarvoor nodig is, leidt tot een nieuwe positie van onze organisatie. Deze transitie is een spannend en vooral uitdagend proces. Een periode waarin we nieuwe mogelijkheden onderzoeken, kansen verkennen en ook aangrijpen. Ik heb van het bestuur de opdracht gekregen dit transitieproces te begeleiden en de organisatie voor te bereiden op nieuwe verhoudingen en taken.

Onderdeel van dit proces is het versterken van de kwaliteit van de organisatie en deze uit te bouwen tot een krachtige aan de overheid gerelateerde uitvoeringsorganisatie voor beheer en ontwikkeling van eigentijdse recreatieve mogelijkheden.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Recreatie Midden-Nederland daarin de komende periode zichtbare stappen gaat zetten.

Annemiek Roessen
directeur Recreatie Midden-Nederland

»Onderzoeksrapport ‘Utrechters er op uit’

»NIPO, dagrecreatiemonitor