Gebruik persoonsgegevens voor toezicht en handhaving

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Het vastleggen van feiten tijdens inspectie, controle of toezicht of personen voldoen aan geldende afspra¬ken, wet- of regelgeving en wanneer nodig corrigerend ingrijpen of opleggen van een sanctie.

Welke gegevens vragen we van u?

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nummer ID-bewijs
 • Nummer ontheffingen, indien van toepassing
 • Locatiegegevens
 • Aard en tijdstip constatering
 • Nummer rijbewijs, vaarbewijs e.d. indien van toepassing
 • Eigendomsgegevens zoals vervoermiddel, indien van toepassing

Wat is de grondslag voor onze verwerking?

Recreatie Midden-Nederland heeft een als overheidsorganisatie een taak voor toezicht en handhaving. De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is daarom:

Taak van algemeen belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 • Gegevens met betrekking tot toezicht en handhaving worden conform de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 10 jaar bewaard en daarna vernietigd.
 • Gegevens met betrekking tot gebiedsverboden worden 5 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Voor het recht op inzage, correctie van gegevens, indienden van bezwaar verwijzen we u naar onze »algemene privacyverklaring.