Gebruik persoonsgegevens voor ontheffingen en vergunningen

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Om een ontheffing of een vergunning te verlenen voor bijzonder gebruik van recreatieterreinen of -gebieden.

Welke gegevens vragen we van u?

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Rekeninghouder
 • Alleen bij ontheffingen snelvaren:
  • Nummer vaarbewijs
  • Gegevens omtrent uw vaartuig
  • Geboortedatum, in verband met leeftijdsbepalingen t.a.v. het varen met motorboten in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
 • Locatiegegevens (ligplaatsontheffingen, kievitsbuurt en raaislootontheffing)
 • Gegevens omtrent uw activiteit (bij evenementen)

Wat is de grondslag voor onze verwerking?

Recreatie Midden-Nederland verleent ontheffingen en vergunningen vanuit haar taakstelling als overheidsorganisatie. De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is daarom:

Taak van algemeen belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 • Wij zijn wettelijke verplicht gegevens met betrekking tot uw ontheffing 1 jaar te bewaren in verband met accountantscontrole.
 • De gegevens met betrekking tot de verleende ontheffing of vergunning worden vernietigd uiterlijk 2 jaar na het intrekken van de aanvraag, de afwijzing ervan of het verlopen van de ontheffing of vergunning vernietigd.
 • Als er zich omstandigheden voordoen zoals een juridisch geschil, waarvoor de gegevens langer bewaard moeten blijven, zullen de gegevens niet vernietigd kunnen worden.
 • Financiële gegevens moeten 7 jaar bewaard worden. Dat betekent dat uw gegevens in de debiteurenadministratie nog tenminste 7 jaar bewaard blijven.

Voor het recht op inzage, correctie van gegevens, indienden van bezwaar verwijzen we u naar onze »algemene privacyverklaring.