Gebruik persoonsgegevens voor zwemabonnement Maarsseveense Plassen

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Om u toegang te kunnen verlenen tot het bewaakte gedeelte van het gebied.

Welke gegevens leggen we van u vast?

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Rekeninghouder
  • Geboortedatum (in verband met tariefsbepaling)
  • Tijdstippen gebruik toegangspas (alleen naturistenstrand)

Wat is de grondslag voor onze verwerking?

Recreatie Midden-Nederland verkoopt zwemabonnementen om een veilige omgeving onder toezicht te bieden aan recreanten.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is: Contractuele overeenkomst.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  • Wij zijn wettelijke verplicht gegevens met betrekking tot uw ontheffing 1 jaar te bewaren in verband met accountantscontrole. De gegevens met betrekking tot het abonnement worden uiterlijk 2 jaar na het verlopen van het abonnement vernietigd.
  • Financiële gegevens moeten 7 jaar bewaard worden. Dat betekent dat uw gegevens in de debiteurenadministratie nog tenminste 7 jaar bewaard blijven.

Voor het recht op inzage, correctie van gegevens, indienden van bezwaar verwijzen we u naar onze »algemene privacyverklaring.