Aankoop van een product

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Om een product te verkopen in verband met gebruik van recreatieterreinen of -gebieden.

Welke gegevens vragen we van u?

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Rekeninghouder

Wat is de grondslag voor onze verwerking?

Recreatie Midden-Nederland verkoopt artikelen, zoals routekaarten, om u te helpen te recreëren in het verzorgingsgebied van Recreatie Midden-Nederland.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is: Contractuele overeenkomst.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij zijn wettelijke verplicht financiële gegevens 7 jaar te bewaren worden. Dat betekent dat uw gegevens in de debiteurenadministratie nog tenminste 7 jaar bewaard blijven.

Voor het recht op inzage, correctie van gegevens, indienden van bezwaar verwijzen we u naar onze »algemene privacyverklaring.