Nieuw bestemmingsplan Vinkeveense Plassen

De gemeente maakt een nieuw bestemmingsplan voor het Vinkeveense plassengebied. Het huidige bestemmingsplan is bijna tien jaar oud en daarom aan actualisatie toe.

Het nieuwe bestemmingsplan moet onder meer geactualiseerd worden voor wat betreft bestaande bouw- en gebruiksregels en nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden bevatten voor de legakkers en de zandeilanden. Het nieuwe bestemmingsplan zal dus meer ruimte bieden voor ondernemerschap. Ondernemers met goede en passende ideeën kunnen met hun inbreng mede bepalen waar het plan ondernemerschap mogelijk maakt.

De globale planning van het bestemmingsplan is als volgt (onder voorbehoud):

  • begin 2018 gemeenteraad neemt principebesluit over het bestemmingsplan
  • eind 2018 ontwerp bestemmingsplan gereed
  • voorjaar 2019 gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast

Eind 2018 en in 2019 komt het recreatieschap met uitvragen voor diverse zandeilanden.

Voor meer en actuele informatie over het nieuwe bestemmingsplan, zie de website van »gemeente De Ronde Venen.