22-06-2022

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) heeft een intentieovereenkomst gesloten met de ondernemers van duikwinkel Airdiving voor het realiseren van een tijdelijke duikwinkel op zandeiland 4 in de Vinkeveense Plassen.

De ondernemers verplaatsten daarmee hun huidige locatie aan de Baambrugse Zuwe naar het zandeiland. Ze komen dichter bij de duiklocatie te zitten voor onder andere de uitgifte van duikflessen en de verkoop van duikpenningen. De ondernemers hebben zelf contact gezocht met het recreatieschap voor het realiseren van de nieuwe locatie. Om dit mogelijk te maken heeft het recreatieschap het voornemen om een huurovereenkomst te gaan sluiten met de initiatiefnemers.

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie verbetert de uitstraling van de entree vanuit de toegangsweg naar het eiland. Het nieuwe gebouw vervangt de huidige werkloods (Romneyhut) en kantoor-containers van Recreatie Midden-Nederland (RMN). Medewerkers van RMN krijgen werkruimte in het nieuwe gebouw. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor het beheer van de Vinkeveense Plassen.

Reageren
Tot 30 juni 2022 kunnen andere gegadigden voor de huur van deze grond tegen dezelfde voorwaarden en restricties zich bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden melden. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: info@recreatiemiddennederland.nl t.a.v. mw. J. Brand Msc, directeur RMN a.i. Als u vragen heeft over deze plannen kunt u contact opnemen met de projectleider Vinkeveense Plassen via h.shuval@recreatieschapmiddennederland.nl.