22-01-2021

Opdracht geheel in teken van reorganisatie en toekomst recreatieschappen

Het bestuur van uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN) heeft Jitske Brand per 1 januari 2021 benoemd tot interim-directeur. Jitske Brand was al bij RMN werkzaam als interimmanager Bedrijfsvoering en neemt nu de rol van directeur over van Paul Kotvis die met ingang van 1 januari uit dienst is gegaan. Voorzitter Victor Molkenboer is blij met de benoeming van Jitske Brand: “Met Jitske Brand krijgen we een ervaren manager aan het roer, die de organisatie zal aansturen in een periode waarin de toekomst van RMN ongewis is en waarbij RMN mogelijk opgeheven moet gaan worden.”

Jitske Brand heeft op verschillende plekken inhoudelijke en leidinggevende kennis en ervaring opgedaan. Zij is sinds 1980 werkzaam in de non-profit sector. Eerst in dienst en sinds 2006 als zelfstandig interimmanager waarbij zij vele organisaties heeft begeleid bij organisatorische vraagstukken. Als reactie op haar benoeming zegt Jitske Brand: “Ik vind het een eer om directeur van RMN te worden in een periode waarin RMN over gaat naar een andere organisatie. Ik vind het belangrijk dat het mooie werk van RMN blijft doorgaan en dat in geval van opheffing de medewerkers met trots hun weg kunnen vervolgen bij de rechtsopvolgers van RMN of bij andere organisaties”.

Jitske Brand is 58 jaar en woont in Wijk bij Duurstede. Zij is getrouwd en heeft twee kinderen. Zij studeerde o.a. Bedrijfswetenschappen en Human Resource Management. Naast haar werk heeft zij meerdere opleidingen gevolgd, onder meer op het gebied van Organisatieontwikkeling, Openbaar Bestuur, Coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Dit voorjaar besluit over toekomst Utrechtse recreatieschappen

Jitske Brand zal RMN leiden in een roerig jaar. Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. werken dit jaar hun eerdere besluit uit 2020 uit om de samenwerking in de recreatieschappen anders te organiseren. Dit besluit is ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten van Utrecht en Noord Holland.

De uitvoering van beheer en onderhoud van diverse recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden en het toezicht en handhaving liggen nu nog bij de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie RMN. In 2019 is door de besturen van de schappen geconcludeerd dat de RMN organisatie kwetsbaar is, de governance structuur complex en de schaal te klein voor het huidige werkgebied. In december 2020 hebben de besturen hun voornemen uitgesproken dat ze deze organisatie gaan opheffen en de verdere samenwerking in de recreatieschappen laten onderzoeken.

Op 5 en 7 januari j.l. zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten geïnformeerd over het onderzoek en scenario’s die in de komende maanden worden uitgewerkt. Het is de bedoeling om voor 1 januari 2022 een nieuwe vorm van samenwerking te organiseren. Het voornemen is dat RMN eind 2021 wordt ontmanteld en de taken en werkzaamheden worden overgedragen.

Samenwerking die past bij de huidige tijd

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de historisch gegroeide wijze van samenwerken in de recreatieschappen, met een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, niet meer past bij de huidige tijdsgeest. De organisatie is te ingewikkeld en er kan te weinig op inhoud gestuurd worden. De recreatieschappen willen naar een centrumregeling. Hierbij neemt één gemeente of provincie (opdrachtnemer) de uitvoering op zich voor de andere samenwerkende deelnemers (opdrachtgevers). Alle deelnemers geven vanuit het opdrachtgeversoverleg richting aan de uitvoering.

Daarnaast wordt gedacht aan gezamenlijk beheer en onderhoud van Vinkeveense Plassen en Loosdrechtse Plassen, het onderbrengen van toezicht en handhaving bij bijvoorbeeld de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van Provincie Utrecht en het samenwerken met niet-commerciële terreinbeheerders zoals bijvoorbeeld natuurbeheerorganisaties als Staatsbosbeheer. Voor Routebureau Utrecht en de beheer- en onderhoudstaken voor NP Utrechtse Heuvelrug wordt apart een toekomstscenario onderzocht door de provincie Utrecht. Deze vallen nu nog onder de uitvoeringsorganisatie RMN.

Voor het uitwerken van de verschillende scenario’s worden binnenkort drie projectleiders aangesteld.