Mountainbiken in regio Utrecht

Het MTB-en is een populaire vorm van recreatie. Het is sportief en uitdagend en je bent in de natuur. Het wordt vaak gezien als een van de vormen van actief bewegen die voor een brede doelgroep haalbaar is.

Juist dat bewegen in de natuur kan ook tot knelpunten leiden. In die natuur zijn ook andere recreanten actief die zich ‘belaagd’ kunnen voelen wanneer zij mountainbikers tegenkomen op hun route. En er leven uiteraard ook dieren en planten die schade kunnen ondervinden van het mountainbiken. Cultuurhistorische elementen zoals grafheuvels dienen te worden ontzien. Daarom is er de laatste tijd veel aan gedaan om speciale mountainbike routes te ontwikkelen waar MTB-ers in beginsel ruim baan hebben en waar de confrontatie met andere recreatievormen de kwetsbare natuur niet speelt. Dit uiteraard naast een netwerk speciaal voor wandlaars en ruiters. Van de MTB-ers wordt uiteraard wel verwacht dat zij zich tot deze routes beperken.

De MTB-routes kennen eenrichting verkeer om de veiligheid te vergroten. De richting is kenbaar aan de manier waarop de paaltjes met de speciale MTB-logo zijn geplaatst. Houdt u daar vooral rekening mee. Uiteraard zijn kruisingen met andere routes of wegen soms onvermijdelijk. Blijf als MTB-er dus wel opletten.

Via de website:
»mtbroutes.nl
»mtb-utrechtseheuvelrug.nl
kunt u alle informatie over de routes vinden, zoals opstappunten, zwaarte, hoogtemeters en lengte van de routes.

In Utrecht zijn de volgende routes uitgezet:

 • Nieuwegein/Nedereindse berg
 • Zeist
 • Leersum
 • Rhenen/Kwintelooijen
 • Rhenen/Stadsbossen
 • Soest
 • Lage Vuursche
 • Amerongen
3,9 km
15,6 km
18,8 km
6,4 km
36,2 km
10,9 km
17,7 km
2,6 km
»route
»route
»route
»route
»route

»route
»route
»route 

Het is de bedoeling om ooit nog eens alle routes via bospaden met elkaar te verbinden. Daarmee ontstaat een uitgebreid netwerk met keuzemogelijkheden. Vooralsnog zult u in veel gevallen een stukje over de openbare weg of een regulier fietspad moeten om van de ene naar de andere route te gaan.

MTB vignet

De routes zijn aangelegd met subsidiegeld en met veel inzet van lokale vrijwilligers. Het onderhoud van de routes vergt veel tijd en geld. Vanaf 2015 is een vignet verplicht. Gebruikers dragen met dit vignet bij instandhouding van de routes en aanleg van nieuwe routes. Het vignet is een jaar geldig.

»MTB vignet

Gedragsregels

 • Houd u aan de terreinfietsroutes, fiets alleen daar waar het is toegestaan
 • Respecteer de natuur: plant én dier
 • Fiets in kleine groepjes
 • Houd rekening met andere recreanten, waarschuw tijdig en vriendelijk
 • Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
 • Maak geen onnodig lawaai
 • Laat geen afval achter