Mijndense Sluis

Bedieningstijden sluis

Periode Ma t/m do Vr t/m zo
1 april – 1 juni 9.00 – 16.30
17.30 – 19.00
9.00 – 16.30
17.30 – 21.00
1 juni – 16 september 9.00 – 16.30
17.30 – 21.00
8.00 – 16.30
17.30 – 21.00
16 september – 1 november 9.00 – 16.30
17.30 – 19.00
9.00 – 16.30
17.30 – 19.00
1 november – 1 april maandag t/m vrijdag, tussen
9.00 – 16.30 uur
(alleen op telefonische afspraak,
tel: 06-15058636)

De Mijndense sluis
De Mijndense sluis is gelegen tussen de Westelijke Drecht en de Vecht, ten zuiden van Loenen aan de Vecht.
Deze sluis vormt de belangrijkste toegang tot de Loosdrechtse Plassen.
De sluis is in 1993 geheel vernieuwd en vergroot. De sluis en de daarvoor gelegen brug worden bediend.
Het aantal passerende schepen bedraagt ca. 20.000 per jaar.
Diepte: 1.90 m; kolklengte: 50m; kolkbreedte: 8m; doorvaarbreedte: 7m.
NB de sluis is gebogen, waardoor de uiterste maten niet door één enkel vaartuig kunnen worden benut.

Voorrangsregeling
Bij doorvaart van de sluis kan de beroepsvaart, volgens vastgestelde richtlijnen, voorrang krijgen boven de recreatievaart.

De belangrijkste bepalingen van deze voorrangsregeling zijn:
1. Het Plassenschap kan op grond van veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart het recht op voorrang bij schutting door de Mijndense Sluis toekennen aan:
a. schepen met een lengte van 20m of meer, die tevens
b. een economische functie vervullen.
2. Het recht op voorrang geldt alleen gedurende de periode van 1 mei tot en met 15 september.
3. Schepen die van het toegekende recht op voorrang gebruik willen maken dienen bij nadering van de sluis de rode wimpel te voeren op een zodanige hoogte dat deze goed zichtbaar is.

Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o.
Gemeente Wijdemeren
Afmetingen (m) 50 x 7 x 1,90
Kenmerken Schutsluis met bediening

Betaling geschiedt ter plaatse contant. Bij drukte s.v.p. contant en gepast betalen.

Kano’s rubberboten ed. € 3,00
Boten tot 8 meter € 5,00
Boten van 8 tot 12 meter € 6,00
Boten van 12 tot 15 meter € 7,00
Boten groter dan 15 meter € 8,00