Terugkoppeling marktconsultatie zandeilanden Vinkeveense Plassen

Dinsdag 26 november, Apollohotel, Vinkeveen

Zo’n 60 ondernemers dachten tijdens een gezellige en goedbezochte bijeenkomst mee over de kansen voor ondernemerschap op de zandeilanden in de Vinkeveense Plassen.

De discussies over de verschillende zandeilanden leverden een mooi beeld op van de mogelijkheden. In individuele gesprekken gingen meer concrete ideeën en plannen over tafel.

» Klik hier voor een verslag op hoofdlijnen

Per eiland vindt u een opsomming van de ideeën en wensen. Uiteraard hebben we de ideeën uit de vertrouwelijke gesprekken hier niet vermeld, behalve als ze overeenkwamen met in het openbaar geuite ideeën. We hebben de diverse en uiteenlopende locaties die de ondernemers hebben aangegeven genoteerd, maar voor de overzichtelijkheid niet opgenomen.

Een flink aantal ondernemers had ook vragen voor het recreatieschap en de gemeente. Deze hebben we zoveel mogelijk direct beantwoord, of antwoorden volgen na vaststelling van het bestemmingsplan en/of bij de uitvragen van het recreatieschap.

Met de rijke opbrengst kan de gemeente verder met het bestemmingsplan

De bijeenkomst gaf meer zicht op welke locaties geschikt zijn en aan welke functies gedacht kan worden.

Rond de zomer van 2018 verwacht de gemeente een eerste concept versie van het bestemmingsplan. We streven ernaar het plan vóór de zomervakantie 2019 voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Het recreatieschap gebruikt deze inzichten ook bij de voorbereiding van de uitvraag voor ondernemers voor de verschillende zandeilanden. De eerste uitvraag volgt na de zomer van 2018.

Dank voor uw inbreng!

We willen iedereen die aan de bijeenkomst heeft deelgenomen hartelijk bedanken voor hun enthousiasme, vragen en vele ideeën en wensen. Alle aanwezige ondernemers krijgen een uitnodiging van het recreatieschap Stichtse Groenlanden voor de uitvragen van de diverse zandeilanden.

We blijven u informeren over de ontwikkelingen op en rond de plassen.

Onder meer over de voortgang van het bestemmingsplan. Dit doen we via de nieuwsbrief Ontwikkelingen Plassengebied.

» Meld u hier aan voor de nieuwsbrief

Informatie van het recreatieschap vindt u hier, op deze website.

Met vriendelijke groet,

Anco Goldhoorn
wethouder Recreatie.