29-11-2017

Ondernemers zien kansen op zandeilanden Vinkeveense Plassen

Dinsdagavond 28 november kwamen zo’n 50 recreatieondernemers, zowel lokaal als uit de rest van Nederland, naar het Apollohotel in Vinkeveen om mee te denken over kansen op de zandeilanden van de Vinkeveense Plassen. Een prachtig recreatiegebied langs de A2 met jaarlijks zo’n 600.000 bezoekers onder de rook van Amsterdam. De gemeente De Ronde Venen nodigden de ondernemers uit, samen met het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, te zoeken naar nieuwe recreatieve mogelijkheden. Gemeente en het Recreatieschap willen daarbij nadrukkelijk ruimte maken voor recreatief ondernemerschap.

Wethouder Anco Goldhoorn van Recreatie: “Ondernemers kennen – veel beter dan de overheid – de behoefte van de toekomstige recreant. Daarom hebben we ondernemers uitgenodigd om hun ideeën, plannen en wensen te presenteren voor de toeristisch-recreatieve (her)ontwikkeling van de mooie zandeilanden van de Vinkeveense Plassen.”

De gemeente werkt momenteel aan een nieuw bestemmingsplan voor het Plassengebied met meer ruimte voor ondernemerschap. De gemeente informeerde de aanwezigen over voorwaarden en de uitvraag aan ondernemers vanaf zomer 2018. Ondernemers konden met hun inbreng aangeven waar zij recreatieve mogelijkheden zien. De ondernemers gaven blijk van hun waardering om zo vroeg in het proces mee te denken.

Tijdens de avond gaven ondernemers op kaarten, in meedenksessies en individueel, aan hoeveel ruimte ze waar en voor welke activiteit nodig achten. Waar past een watercamping, horeca of wellness? Deze input verwerkt de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan voor het Plassengebied. Uiteraard rekening houdend met natuur, waterkwaliteit en het unieke cultuurlandschap van de Vinkeveense Plassen, zodat de gemeenteraad een weloverwogen beslissing kan nemen.

» Presentatie marktconsultatie

Zie ook: »www.ondernemenopdevinkeveenseplassen.nl