11-02-2020

Na een geslaagde actie in 2019 haken we opnieuw aan bij de Landelijke Opschoondag 2020 #LOD2020 voor de Loosdrechtse Plassen op zaterdag 21 maart a.s.

Het Plassenschap Loosdrecht, gemeente Wijdemeren en de Politie Wijdemeren gaan samen met vrijwilligers aan de slag om zwerfafval op en langs het water op te ruimen. Medewerkers van Recreatie Midden-Nederland, die het beheer en toezicht op de plassen uitvoert voor het Plassenschap, zorgen voor gereedschap, vuilniszakken en het afvoeren van het afval.

De Loosdrechtse Plassen is een populair recreatiegebied voor watersporters. Maar helaas blijft er langs de waterkant en op de eilanden allerlei afval achter; geen visitekaartje voor dit mooie gebied en ook slecht voor milieu en allerlei dieren die in de natuur leven.