03-08-2018

Het waterpeil van de Loosdrechtse Plassen is vastgesteld in het peilbesluit van de polder Muijeveld en mag fluctueren tussen de NAP-1.05 meter en NAP-1.20 meter (het Flexpeil).

In juli heeft het gemiddelde waterpeil op de Plassen gefluctueerd tussen de NAP-1.18 meter en NAP-1.19 meter.

Op dit moment is het waterpeil op de Loosdrechtse Plassen NAP-1.181 meter.

Waternet laat bij de Bloklaan zoveel mogelijk gedefosfateerd water in ten behoeve van het op peil houden van het afgesproken Flexpeil.

De weersvoorspellingen op dit moment zijn dat het komende 14 dagen nagenoeg droog blijft. Er zal maximaal water ingelaten worden maar houdt u er met varen rekening mee dat ook in de eerste helft van augustus de waterstand minimaal is.

Zie ook: ┬╗Waternet – Hoe bepalen we het waterpeil?