Voormalig Recreatieschap Vinkeveense Plassen (nu: Recreatieschap Stichtse Groenlanden) heeft tijdens een openbare veiling op 18 april 2017 40 van haar zogenaamde ‘legakkers’ verkocht aan particulieren.

Legakkers zijn langwerpige smalle eilandjes ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. De opbrengst van de gehele verkoop van de legakkers komt ten goede aan het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen en wordt ingezet voor vervangende beschoeiing van legakkers en zandeilanden en betere toegankelijkheid van het gebied.

Behoud uniek landschap

Het Recreatieschap wil met de verkoop zorgen dat het unieke cultuurhistorisch landschap behouden blijft. Legakkers, of delen ervan, spoelen weg. Alleen het beschoeien van oevers kan dit voorkomen. Het plassengebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom gelden beperkende regels in het bestemmingsplan. Bebouwing, zoals een blokhut, is niet toegestaan op de legakkers. Gemeente De Ronde Venen onderzoekt met een bestemmingsplanprocedure of de gebruiksmogelijkheden in de toekomst kunnen worden verruimd.

Beschoeiingsplicht legakkers

De nieuwe eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de gekochte legakkers. Ongeveer de helft van de verkochte legakkers had een beschoeiingsverplichting.  De nieuwe eigenaar moet binnen 3 jaar na aankoop zorgen voor degelijke beschoeiing van de oevers.  Hierbij is uitgegaan van het plaatsen van een harde beschoeiing. Naast de mogelijkheden voor het aanleggen van een harde oeverbeschoeiing, biedt het recreatieschap nu ook de mogelijkheid tot het aanleggen van natuurvriendelijke oeverbescherming. Deze  vergroot de water- en natuurkwaliteit van het gebied en is wenselijk voor het behoud van een goede biodiversiteit.

Hoe een legakker moet worden voorzien van beschoeiing en/of natuurvriendelijke oevers staat beschreven in een notitie van Recreatieschap Stichtse Groenlanden:
»Notitie mogelijkheden voor het beschoeien van de legakker