Startpunt Leemkuil – Stichtse Lustwarande

– Leemkuil
– Lijstereng

Leemkuilroute – Stichtse Lustwarande oost

Wandelroute
Lengte: 3 km
Duur: 1 uur
Start: Startpunt Leemkuil, Autoweg, 3912, Rhenen
Route: rood

De routenaam ontleent zich aan de vroegere leemafgravingen. Het leem werd gebruikt voor bouwmaterialen, voor de fabricage van bakstenen, voor erfverhardingen en voor het verharden van wegen. Een aantal recreatieve fietspaden over de Utrechtse Heuvelrug zijn voorzien van verhardingen waarin leem verwerkt is. Na afgraving van de leem bleven leemkuilen vaak onbenut liggen waardoor bijzondere flora en fauna zich kon vestigen. Langs deze route zijn de heidevelden daar een voorbeeld van. De heide staat in september in bloei.

Lijsterengroute – Stichtse Lustwarande oost

Wandelroute
Lengte: 3 km
Duur: 1 uur
Start: Startpunt Leemkuil, Autoweg, 3912, Rhenen
Route: blauw

Deze korte route loopt door de gemeente en de bossen van Rhenen. De route dankt haar naam aan de lijstereng: een eeuwenoud grootschalig engcomplex op het stuwwalplateau. Dit plateau is ontstaan in de ijstijd. Let op, tijdens deze route dient u drie keer een mountainbikeroute over te steken.

» Knooppuntenplanner