09-07-2018

Pas op met varen, er is een lage waterstand op de Loosdrechtse plassen!
Het gemiddelde waterpeil op de Plassen is op dit moment (4 juli) NAP-1,19 meter. Het waterschap laat al een aantal weken water in om de plassen op peil te houden en om in ieder geval niet beneden de onderkant van het flexibele waterpeil van NAP-1,20 meter uit te komen.
Mocht door de extreme droogte toch beneden de NAP-120 meter uit gaan komen, zullen de sluiswachters van het Plassenschap in de nachtelijke uren water inlaten via de Mijndense sluis.