Het gebied Laagraven maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Kenmerkend zijn fort De Batterijen, de Plofsluis, de inundatiekanalen en de groepsschuilplaatsen. Dit gebied met het mooie historische culturele erfgoed mag beter gevonden worden, zeker nu de Nieuwe Hollandse Waterlinie in juli 2021 de UNESCO Werelderfgoed-status heeft gekregen.

Er is daarom een kunstwerk van kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh gerealiseerd boven op het talud dat langs de A12 loopt. Dit kunstwerk markeert het gebied als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is zichtbaar voor alle automobilisten die op de A12 rijden, voor fietsers en wandelaars vanuit Lunetten en voor andere recreanten en bezoekers van het gebied.

Het kunstwerk is een gezamenlijk project van de provincie Utrecht, gemeenten Nieuwegein en Houten, Rijkswaterstaat, Down Under en recreatieschap Stichtse Groenlanden. Recreatie Midden-Nederland is de uitvoeringsorganisatie voor het recreatieschap en opdrachtgever van dit project. Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en BPD Cultuurfonds maken het kunstwerk financieel mogelijk.

Op 23 november 2021 onthulde gedeputeerde Rob van Muilekom het kunstwerk ‘Monument voor de waterlinie’.

Informatie omwonenden

Het recreatieschap en gemeente Houten vinden het belangrijk dat omwonenden geïnformeerd zijn over het nieuwe kunstwerk. Daartoe is onder meer op woensdag 25 november 2020 een online informatiebijeenkomst geweest. De omwonenden zijn daarvoor uitgenodigd.
In de volgende documenten is terug te lezen wat er tijdens deze bijeenkomst is besproken:

Procedure

Voor de realisatie van het kunstwerk is een vergunning aangevraagd bij de gemeente Houten. De gemeente heeft op 17 december 2020 een positief besluit genomen over de vergunningaanvraag en deze voor zes weken ter inzage gelegd voor indiening van eventuele bezwaren.

Het besluit is aangekondigd en terug te lezen in »’t Groentje – Houtens Nieuws.nl

De vergunning is eind januari 2021 definitief geworden, er zijn geen bezwaren aangetekend. De omwonenden zijn geïnformeerd per brief met verdere informatie over de planning en details rond de uitvoering.

Realisatie

De werkzaamheden zijn in de week van 6 september 2021 gestart en medio oktober afgerond.

Voor een impressie van het werk, zie de volgende foto’s: