Het Routebureau gaat van start per 1 januari 2018. Het jaar 2018 is het eerste jaar van het Routebureau. Dit eerste jaar staat daarom in het teken van opstart, het uitbouwen van het netwerk van relaties en bestendigen van de basis (de routenetwerken).

In aanvulling op onze doelen voor 2018 geven we hier een doorkijk naar de doelen voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

In de ontwikkeling van het Routebureau ligt het accent ieder jaar op iets anders:

  • 2018 / 2019: ontwikkeling van het Routebureau, de diensten en de werkrelaties
  • 2019 / 2020: netwerkverbreding, doorvoeren vernieuwingen
  • 2020 / 2021: tussentijdse evaluatie, optimalisatie, oogsten

Kijk voor meer informatie in het Jaarplan Routebureau Utrecht: