13-01-2020

Recreatieschap Stichtse Groenlanden investeert in recreatievoorzieningen

Programma 2019 – 2022 vastgesteld

UTRECHT – Het bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft vastgesteld welke recreatieterreinen en -voorzieningen zij verder wil ontwikkelen en heeft daar ook geld voor gereserveerd. In haar Investeringsprogramma voor de periode 2019-2022 staan alle projecten beschreven, die in de komende jaren uitgevoerd worden. Het doel van het programma is een eigentijds en passend aanbod aan recreatievoorzieningen in de regio Utrecht.

Inspelen op veranderingen

Het recreatieschap speelt daarmee in op het groeiend inwonersaantal in de regio, het toenemend gebruik van openlucht recreatievoorzieningen, de veranderende behoeften en wensen van bewoners en recreanten, de klimaatverandering en de zorg voor natuur en milieu. Het aanbod van het recreatieschap bestaat onder meer uit zwemplassen, stranden, fiets- en wandelpaden, picknickweiden, waterwegen en parken. Het gehele programma omvat 17 terreinen en gebieden en 22 projecten. Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft circa € 2 miljoen gereserveerd voor de realisatie van het programma. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van subsidies . De Vinkeveense Plassen valt hier buiten, omdat dit gebied nog een eigen programma en begroting heeft, vanuit het voormalige recreatieschap Vinkeveense Plassen.

Uitbreiding recreatieve voorzieningen

Onder meer wordt het plan voor recreatieplas Strijkviertel bij Utrecht verder uitgewerkt, waarbij wordt ingespeeld op de nieuw te bouwen woonwijk Rijnvliet. Het recreatieschap investeert in het recreatiegebied Salmsteke bij Lopik, waar open en veilig zwemwater van groot belang is. Ook de realisatie van een horecavoorziening, nabij het veerpontje over de Lek, ziet het recreatieschap als een versterking van het recreatief aanbod. Bij Laagraven wordt een Toeristisch Overstap Punt gerealiseerd en tussen de Nedereindseweg en de Noord IJsseldijk bij jachthaven Marnemoende wordt een recreatief fietspad aangelegd. Ook het wandelnetwerk wordt verder uitgebreid, met als doel een provincie-dekkend netwerk van knooppunten, routes en paden te realiseren. Bij de verdere ontwikkeling en presentatie van Noorderpark Ruigenhoek werkt het recreatieschap samen met de omliggende gemeenten, de provincie en Staatsbosbeheer. In dat gebied komt een golfcentrum met horeca en wordt er gezocht naar een alternatief voor de uit gebruik geraakte BMX-baan. Deze en andere plannen staan beschreven in het Investeringsprogramma.

Gemeenten en provincie werken samen

In het recreatieschap Stichtse Groenlanden werken de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Lopik, Stichtse Vecht en Woerden en de provincie Utrecht samen aan de ontwikkeling, exploitatie, beheer en onderhoud van ruim 900 hectare aan recreatieterreinen en bijna 2000 kilometer aan recreatieve routes. Voor de uitvoering van deze taken, waaronder ook toezicht en handhaving, is Recreatie Midden-Nederland verantwoordelijk. Deze organisatie werkt ook voor Plassenschap Loosdrecht e.o., Routebureau Utrecht en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Lees hier het »Investeringsprogramma recreatieschap Stichtse Groenlanden