03-03-2020

Maandag 23 maart 2020 | 18.30 uur – 22.00 uur | Fletcher Hotel, Oud Loosdrechtsedijk 253, Loosdrecht

Heeft u een vraag of een suggestie over de ontwikkeling van het Oostelijke Vechtplassengebied of wilt u in gesprek gaan met aanwezige projectleiders? Loop dan op 23 maart gerust binnen bij het Fletcher Hotel.

In de diverse ruimten is informatie te vinden over de verschillende projecten uit het gebiedsakkoord. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van recreatieve routes, het baggeren van de plassen, ecologische verbindingen, de NNN-natuurontwikkeling, de aanpak van woekerende cabomba en kreeften, de ontwikkeling van de recreatie, maatregelen voor kwetsbare moerasvogels en de ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas. Ook kunt u terecht met algemenere vragen over de gebiedsaanpak om het gebied rond de Loosdrechtse plassen te verbeteren en nog aantrekkelijker te maken.

Op deze avond kunt u tussen 18.30 en 22.00 uur vrij inlopen om uw vraag te stellen aan een van de aanwezige medewerkers. Er wordt geen plenaire presentatie gehouden. Aanmelden is daarom niet nodig.

Meer informatie

Informatie over de gebiedsontwikkeling Oostelijke Vechtplassen is te vinden op »www.vechtplassen.nl. Mocht u vooraf vragen hebben, dan kunt u die stellen via »secretariaat_ovp@noord-holland.nl.