Recreatie Midden-Nederland stopt met vergunningen hondenuitlaatservices

Recreatieterreinen blijken ongeschikt voor grote groepen honden

Het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft zijn uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland gevraagd om de overeenkomsten met commerciële hondenuitlaatservices per 1 april 2021 te beëindigen. Daarmee zegt het recreatieschap ook de samenwerking op met Staatsbosbeheer en het Utrechts Landschap, om gezamenlijk het gebruik van natuur- en recreatiegebieden door hondenuitlaatservices te reguleren.

Het recreatieschap ziet dat door het groeiend aantal recreanten en de toegenomen diversiteit aan vrijetijdsbeleving van bezoekers er geen ruimte meer is voor grote groepen honden in de recreatiegebieden van het recreatieschap. Het recreatieschap heeft op de recreatieterreinen geen plekken die exclusief aan hondenuitlaatservices verhuurd kunnen worden, om overlast naar andere recreanten te voorkomen. De hondenuitlaatservices zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. Het is nog niet bekend of Staatsbosbeheer en het Utrechts Landschap hondenuitlaatservices blijven toestaan.

Overeenkomsten met 43 hondenuitlaatservices

Sinds 2015 hebben Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en recreatieschap Stichtse Groenlanden samengewerkt om het gebruik van natuur- en recreatiegebieden door hondenuitlaatservices te reguleren. Hondenuitlaatservices zijn bedrijven die op commerciële basis honden van anderen uitlaten. Dit kunnen maximaal 15 honden per begeleider zijn, die worden uitgelaten op de toegewezen losloopgebieden. Er hebben 43 hondenuitlaatservices een overeenkomst afgesloten, waarmee zij ook de gedragscode onderschrijven. De uitgifte en het beheer van de overeenkomsten, inclusief klachtenafhandeling, en extra toezicht op naleving wordt voor alle partijen verzorgd door Recreatie Midden-Nederland.

Ruimte schaars en intensiever gebruikt

Na vijf jaar heeft Recreatie Midden-Nederland het project geëvalueerd en geconcludeerd dat het door diverse ontwikkelingen niet langer verantwoord is het project voort te zetten. De belangrijkste reden is dat de terreinen van het recreatieschap steeds intensiever worden gebruikt waardoor ruimte schaars wordt en keuzes moeten worden gemaakt in welke recreatieve activiteiten er worden toegestaan en welke niet. Daarbij wordt vooral bekeken of activiteiten geen overlast of gevaar opleveren, een bijdrage leveren aan de dagrecreatie en of de kosten voor onderhoud, beheer en toezicht voldoende gedekt zijn. Op grond van deze afwegingen heeft het recreatieschap besloten om de overeenkomsten met de hondenuitlaatservices dan ook te beëindigen.

Voor recreanten, die hun hond uitlaten in gebieden van het recreatieschap, heeft dit verder geen gevolgen. Zij dienen zich uiteraard wel te houden aan de regels uit de verordening van het recreatieschap en hun hond aangelijnd te houden buiten de aangewezen losloopgebieden.