Heulse Waard

Zwemmen is niet toegestaan.
Mits aangelijnd zijn honden ook welkom op dit terrein.

Gelegen in de uiterwaarden langs de Lek nabij Schalkwijk.

Toiletunit
De toiletunit op het terrein Heulse Waard is aanwezig in de periode 1 april – 1 nov.

Bij hoogwater in de Lek kan het zo zijn dat de unit iets later wordt geplaatst of eerder wordt verwijderd.
Ook in het seizoen komt het wel eens voor dat de unit tijdelijk verwijderd moet worden vanwege hoogwater.

In de winterperiode 1 nov. – 1 april is de zg. gesloten periode in de uiterwaarden van kracht, alle voorzieningen moeten dan op last van Rijkswaterstaat worden verwijderd.

Recreatieschap Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gemeente Houten
Oppervlakte
Kenmerken Parkeerterrein
Toiletgebouw
Speelveld met speeltoestellen
Picknicktafels
Activiteiten Oeverrecreatie
Sportieve activiteiten
Picknicken
Dagkamperen met een tent